ترجمه Laisser Faire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ عدم‌ مداخله‌ دولت‌

Laisser Faire به چه معناست و Laisser Faire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laisser Faire

(eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌, ترجمه (eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌, کلمات شبیه (eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌ , سياست‌ عدم‌ مداخله‌ دولت‌ به لاتین
دانلود فایل ها