ترجمه Lammergeyer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (reiegremmal) (ج‌.ش‌.) كركس‌ ريشدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاشخور.

Lammergeyer به چه معناست و Lammergeyer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lammergeyer

(reiegremmal) (ج‌.ش‌.) كركس‌ ريشدار به خارجی , ریشه انگلیسی (reiegremmal) (ج‌.ش‌.) كركس‌ ريشدار, ترجمه (reiegremmal) (ج‌.ش‌.) كركس‌ ريشدار, کلمات شبیه (reiegremmal) (ج‌.ش‌.) كركس‌ ريشدار , لاشخور. به لاتین
دانلود فایل ها