ترجمه Leek در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تره‌ فرنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گندنا.

Leek به چه معناست و Leek یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leek

(گ‌.ش‌.) تره‌ فرنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تره‌ فرنگي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) تره‌ فرنگي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تره‌ فرنگي‌ , گندنا. به لاتین
دانلود فایل ها