ترجمه Left Justified در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ تراز شده‌ از چپ‌. می باشد

Left Justified به چه معناست و Left Justified یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Left Justified

هم‌ تراز شده‌ از چپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ تراز شده‌ از چپ‌., ترجمه هم‌ تراز شده‌ از چپ‌., کلمات شبیه هم‌ تراز شده‌ از چپ‌.
دانلود فایل ها