خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30963 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30963','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30963 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Legate به فارسی

ترجمه Legate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نماينده‌ پاپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفير , در فارسی : ايلچي‌ , به فارسی : نماينده‌ تام‌الاختيار

Legate به چه معناست و Legate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legate

نماينده‌ پاپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نماينده‌ پاپ‌, ترجمه نماينده‌ پاپ‌, کلمات شبیه نماينده‌ پاپ‌ , سفير به لاتین , ايلچي‌ به لاتین , نماينده‌ تام‌الاختيار خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: