ترجمه Lettering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروف‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علامت‌ گذاري‌ باحروف‌.

Lettering به چه معناست و Lettering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lettering

حروف‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حروف‌ گذاري‌, ترجمه حروف‌ گذاري‌, کلمات شبیه حروف‌ گذاري‌ , علامت‌ گذاري‌ باحروف‌. به لاتین
دانلود فایل ها