ترجمه Light Headed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) سبك‌ سر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ فكر , در فارسی : گيج‌ , به فارسی : حواس‌ پرت‌.

Light Headed به چه معناست و Light Headed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Headed

(م‌.م‌.) سبك‌ سر به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) سبك‌ سر, ترجمه (م‌.م‌.) سبك‌ سر, کلمات شبیه (م‌.م‌.) سبك‌ سر , بي‌ فكر به لاتین , گيج‌ به لاتین , حواس‌ پرت‌. خارجی
دانلود فایل ها