ترجمه Linnet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كتان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سهره‌ خانگي‌.

Linnet به چه معناست و Linnet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linnet

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ كتان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كتان‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كتان‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كتان‌ , سهره‌ خانگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها