ترجمه Lobar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاله‌ دار (مثل‌ لاله‌ گوش‌). می باشد

Lobar به چه معناست و Lobar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobar

لاله‌ دار (مثل‌ لاله‌ گوش‌). به خارجی , ریشه انگلیسی لاله‌ دار (مثل‌ لاله‌ گوش‌)., ترجمه لاله‌ دار (مثل‌ لاله‌ گوش‌)., کلمات شبیه لاله‌ دار (مثل‌ لاله‌ گوش‌).
دانلود فایل ها