ترجمه Lorica در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ جانوران‌ (مثل‌ صدف‌ وحلزون‌وغيره‌. می باشد

Lorica به چه معناست و Lorica یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lorica

حافظ‌ جانوران‌ (مثل‌ صدف‌ وحلزون‌وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ جانوران‌ (مثل‌ صدف‌ وحلزون‌وغيره‌., ترجمه حافظ‌ جانوران‌ (مثل‌ صدف‌ وحلزون‌وغيره‌., کلمات شبیه حافظ‌ جانوران‌ (مثل‌ صدف‌ وحلزون‌وغيره‌.
دانلود فایل ها