ترجمه Low Water در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزر ومد خفيف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروكش‌ اب‌ رودخانه‌.

Low Water به چه معناست و Low Water یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Water

جزر ومد خفيف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جزر ومد خفيف‌, ترجمه جزر ومد خفيف‌, کلمات شبیه جزر ومد خفيف‌ , فروكش‌ اب‌ رودخانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها