خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32601 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32601','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32601 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lucubrate به فارسی

ترجمه Lucubrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانور چراغ‌ كار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوده‌ چراغ‌ خوردن‌ , در فارسی : شب‌ زنده‌

Lucubrate به چه معناست و Lucubrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucubrate

بانور چراغ‌ كار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بانور چراغ‌ كار كردن‌, ترجمه بانور چراغ‌ كار كردن‌, کلمات شبیه بانور چراغ‌ كار كردن‌ , دوده‌ چراغ‌ خوردن‌ به لاتین , شب‌ زنده‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: