ترجمه Lutenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسم‌ زرد ايجاد

Lutenize به چه معناست و Lutenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lutenize

موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌, ترجمه موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌, کلمات شبیه موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ , جسم‌ زرد ايجاد به لاتین
دانلود فایل ها