خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32756 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32756','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32756 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lutenize به فارسی

ترجمه Lutenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسم‌ زرد ايجاد

Lutenize به چه معناست و Lutenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lutenize

موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌, ترجمه موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌, کلمات شبیه موجب‌ ايجاد جسم‌ زرد(در تخمدان‌) شدن‌ , جسم‌ زرد ايجاد به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: