ترجمه Luxe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجمل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجملي‌ , در فارسی : لوكس‌.

Luxe به چه معناست و Luxe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxe

تجمل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجمل‌, ترجمه تجمل‌, کلمات شبیه تجمل‌ , تجملي‌ به لاتین , لوكس‌. به لاتین
دانلود فایل ها