ترجمه Lyophil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشك‌ شده‌ بوسيله‌ انجماد سخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدست‌ امده‌ در اثر خشك‌

Lyophil به چه معناست و Lyophil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyophil

خشك‌ شده‌ بوسيله‌ انجماد سخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خشك‌ شده‌ بوسيله‌ انجماد سخت‌, ترجمه خشك‌ شده‌ بوسيله‌ انجماد سخت‌, کلمات شبیه خشك‌ شده‌ بوسيله‌ انجماد سخت‌ , بدست‌ امده‌ در اثر خشك‌ به لاتین
دانلود فایل ها