ترجمه Macrocyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) هاگدان‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لبه‌ هاگ‌ بزرگ‌ گياه‌ , در فارسی : گلبول‌ قرمز

Macrocyte به چه معناست و Macrocyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macrocyte

(گ‌.ش‌.) هاگدان‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) هاگدان‌ بزرگ‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) هاگدان‌ بزرگ‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) هاگدان‌ بزرگ‌ , لبه‌ هاگ‌ بزرگ‌ گياه‌ به لاتین , گلبول‌ قرمز به لاتین
دانلود فایل ها