ترجمه Magnifying Glass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذره‌ بين‌. می باشد

Magnifying Glass به چه معناست و Magnifying Glass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnifying Glass

ذره‌ بين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ذره‌ بين‌., ترجمه ذره‌ بين‌., کلمات شبیه ذره‌ بين‌.
دانلود فایل ها