خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33106 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33106','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33106 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Maid Of Honour به فارسی

ترجمه Maid Of Honour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ronoh fo diam) نديمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساقدوش‌ يا ملازم‌ عروس‌ , در فارسی : نديمه‌

Maid Of Honour به چه معناست و Maid Of Honour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maid Of Honour

(ronoh fo diam) نديمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ronoh fo diam) نديمه‌, ترجمه (ronoh fo diam) نديمه‌, کلمات شبیه (ronoh fo diam) نديمه‌ , ساقدوش‌ يا ملازم‌ عروس‌ به لاتین , نديمه‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: