ترجمه Makable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌شدني‌. می باشد

Makable به چه معناست و Makable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Makable

ساخته‌شدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌شدني‌., ترجمه ساخته‌شدني‌., کلمات شبیه ساخته‌شدني‌.
دانلود فایل ها