ترجمه Malapropian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ لغات‌ را غلط‌ بكار ميبرد. می باشد

Malapropian به چه معناست و Malapropian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malapropian

كسيكه‌ لغات‌ را غلط‌ بكار ميبرد. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ لغات‌ را غلط‌ بكار ميبرد., ترجمه كسيكه‌ لغات‌ را غلط‌ بكار ميبرد., کلمات شبیه كسيكه‌ لغات‌ را غلط‌ بكار ميبرد.
دانلود فایل ها