ترجمه Manoeuvre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رح‌ كردن‌ , در فارسی : مانور.

Manoeuvre به چه معناست و Manoeuvre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manoeuvre

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , ط‌رح‌ كردن‌ به لاتین , مانور. به لاتین
دانلود فایل ها