ترجمه Manoeuvre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (revuenam) مانور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمرين‌ نظ‌امي‌.

Manoeuvre به چه معناست و Manoeuvre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manoeuvre

(revuenam) مانور به خارجی , ریشه انگلیسی (revuenam) مانور, ترجمه (revuenam) مانور, کلمات شبیه (revuenam) مانور , تمرين‌ نظ‌امي‌. به لاتین
دانلود فایل ها