ترجمه Mechanism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجزاء متشكله‌ چيزي‌ , در فارسی : اجزاء وعوامل‌ مكانيكي‌

Mechanism به چه معناست و Mechanism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mechanism

ساختمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساختمان‌, ترجمه ساختمان‌, کلمات شبیه ساختمان‌ , اجزاء متشكله‌ چيزي‌ به لاتین , اجزاء وعوامل‌ مكانيكي‌ به لاتین
دانلود فایل ها