ترجمه Medea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرد. می باشد

Medea به چه معناست و Medea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medea

كرد. به خارجی , ریشه انگلیسی كرد., ترجمه كرد., کلمات شبیه كرد.
دانلود فایل ها