ترجمه Medication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تداوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجويز دوا , در فارسی : دارو.

Medication به چه معناست و Medication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medication

تداوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تداوي‌, ترجمه تداوي‌, کلمات شبیه تداوي‌ , تجويز دوا به لاتین , دارو. به لاتین
دانلود فایل ها