ترجمه Menagerie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايشگاه‌ جانوران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جايگاه‌ دام‌ ودد , در فارسی : دامگاه‌.

Menagerie به چه معناست و Menagerie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menagerie

نمايشگاه‌ جانوران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايشگاه‌ جانوران‌, ترجمه نمايشگاه‌ جانوران‌, کلمات شبیه نمايشگاه‌ جانوران‌ , جايگاه‌ دام‌ ودد به لاتین , دامگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها