خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34258 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34258','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34258 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Menagerie به فارسی

ترجمه Menagerie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايشگاه‌ جانوران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جايگاه‌ دام‌ ودد , در فارسی : دامگاه‌.

Menagerie به چه معناست و Menagerie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menagerie

نمايشگاه‌ جانوران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايشگاه‌ جانوران‌, ترجمه نمايشگاه‌ جانوران‌, کلمات شبیه نمايشگاه‌ جانوران‌ , جايگاه‌ دام‌ ودد به لاتین , دامگاه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: