ترجمه Mesdemoiselles در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جمع‌) دخترخانمها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مادموازلها.

Mesdemoiselles به چه معناست و Mesdemoiselles یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesdemoiselles

(جمع‌) دخترخانمها به خارجی , ریشه انگلیسی (جمع‌) دخترخانمها, ترجمه (جمع‌) دخترخانمها, کلمات شبیه (جمع‌) دخترخانمها , مادموازلها. به لاتین
دانلود فایل ها