خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34368 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34368','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34368 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mesdemoiselles به فارسی

ترجمه Mesdemoiselles در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جمع‌) دخترخانمها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مادموازلها.

Mesdemoiselles به چه معناست و Mesdemoiselles یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesdemoiselles

(جمع‌) دخترخانمها به خارجی , ریشه انگلیسی (جمع‌) دخترخانمها, ترجمه (جمع‌) دخترخانمها, کلمات شبیه (جمع‌) دخترخانمها , مادموازلها. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: