ترجمه Mess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشفته‌ كردن‌. می باشد

Mess به چه معناست و Mess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mess

اشفته‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشفته‌ كردن‌., ترجمه اشفته‌ كردن‌., کلمات شبیه اشفته‌ كردن‌.
دانلود فایل ها