ترجمه Michaelmas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر). می باشد

Michaelmas به چه معناست و Michaelmas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Michaelmas

عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر). به خارجی , ریشه انگلیسی عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر)., ترجمه عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر)., کلمات شبیه عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر).
دانلود فایل ها