ترجمه Millwright در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسياب‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماشين‌ ساز.

Millwright به چه معناست و Millwright یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millwright

اسياب‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی اسياب‌ ساز, ترجمه اسياب‌ ساز, کلمات شبیه اسياب‌ ساز , ماشين‌ ساز. به لاتین
دانلود فایل ها