ترجمه Mincemeat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اميخته‌ باكشمش‌. می باشد

Mincemeat به چه معناست و Mincemeat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mincemeat

اميخته‌ باكشمش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اميخته‌ باكشمش‌., ترجمه اميخته‌ باكشمش‌., کلمات شبیه اميخته‌ باكشمش‌.
دانلود فایل ها