ترجمه Modulo Two Sum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو. می باشد

Modulo Two Sum به چه معناست و Modulo Two Sum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modulo Two Sum

مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو. به خارجی , ریشه انگلیسی مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو., ترجمه مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو., کلمات شبیه مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو.
دانلود فایل ها