ترجمه Mogul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ بزرگ‌ وبا نفوذ.

Mogul به چه معناست و Mogul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mogul

مغول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغول‌, ترجمه مغول‌, کلمات شبیه مغول‌ , شخص‌ بزرگ‌ وبا نفوذ. به لاتین
دانلود فایل ها