خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35251 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35251','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35251 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mollify به فارسی

ترجمه Mollify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرو نشاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارام‌ كردن‌ , در فارسی : نرم‌ كردن‌ , به فارسی : تسكين‌ دادن‌

Mollify به چه معناست و Mollify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mollify

فرو نشاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرو نشاندن‌, ترجمه فرو نشاندن‌, کلمات شبیه فرو نشاندن‌ , ارام‌ كردن‌ به لاتین , نرم‌ كردن‌ به لاتین , تسكين‌ دادن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: