ترجمه Moquette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ مخمل‌ نماي‌ مخصوص‌ فرش‌ يا رويه‌ صندلي‌. می باشد

Moquette به چه معناست و Moquette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moquette

پارچه‌ مخمل‌ نماي‌ مخصوص‌ فرش‌ يا رويه‌ صندلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ مخمل‌ نماي‌ مخصوص‌ فرش‌ يا رويه‌ صندلي‌., ترجمه پارچه‌ مخمل‌ نماي‌ مخصوص‌ فرش‌ يا رويه‌ صندلي‌., کلمات شبیه پارچه‌ مخمل‌ نماي‌ مخصوص‌ فرش‌ يا رويه‌ صندلي‌.
دانلود فایل ها