ترجمه Mortmain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقال‌ ناپذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وقف‌ , در فارسی : وقف‌ كردن‌.

Mortmain به چه معناست و Mortmain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mortmain

انتقال‌ ناپذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقال‌ ناپذيري‌, ترجمه انتقال‌ ناپذيري‌, کلمات شبیه انتقال‌ ناپذيري‌ , وقف‌ به لاتین , وقف‌ كردن‌. به لاتین




دانلود فایل ها