ترجمه Multiplier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افزاينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ افزايش‌ , در فارسی : ماشين‌ حساب‌ (مخصوص‌ ضرب‌)

Multiplier به چه معناست و Multiplier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiplier

افزاينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افزاينده‌, ترجمه افزاينده‌, کلمات شبیه افزاينده‌ , وسيله‌ افزايش‌ به لاتین , ماشين‌ حساب‌ (مخصوص‌ ضرب‌) به لاتین
دانلود فایل ها