ترجمه Multiread Feeding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خورش‌ چند خواندني‌. می باشد

Multiread Feeding به چه معناست و Multiread Feeding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiread Feeding

خورش‌ چند خواندني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خورش‌ چند خواندني‌., ترجمه خورش‌ چند خواندني‌., کلمات شبیه خورش‌ چند خواندني‌.
دانلود فایل ها