ترجمه Mystic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متصوف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ تصوف‌ , در فارسی : اهل‌ سر , به فارسی : رمزي‌.

Mystic به چه معناست و Mystic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mystic

متصوف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متصوف‌, ترجمه متصوف‌, کلمات شبیه متصوف‌ , اهل‌ تصوف‌ به لاتین , اهل‌ سر به لاتین , رمزي‌. خارجی
دانلود فایل ها