ترجمه Neanderthal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ انسان‌ وحشي‌ و

Neanderthal به چه معناست و Neanderthal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neanderthal

وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌, ترجمه وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌ , وابسته‌ به‌ انسان‌ وحشي‌ و به لاتین
دانلود فایل ها