ترجمه Need در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيازمند بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيازداشتن‌.

Need به چه معناست و Need یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Need

نيازمند بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيازمند بودن‌, ترجمه نيازمند بودن‌, کلمات شبیه نيازمند بودن‌ , نيازداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها