ترجمه Negate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منفي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خنثي‌ كردن‌ , در فارسی : بلا اثر كردن‌.

Negate به چه معناست و Negate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negate

منفي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منفي‌ كردن‌, ترجمه منفي‌ كردن‌, کلمات شبیه منفي‌ كردن‌ , خنثي‌ كردن‌ به لاتین , بلا اثر كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها