ترجمه Network در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبكه‌ توري‌ , در فارسی : شبكه‌ ارتباط‌ي‌ , به فارسی : وابسته‌ به‌ شبكه‌.

Network به چه معناست و Network یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Network

شبكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌, ترجمه شبكه‌, کلمات شبیه شبكه‌ , شبكه‌ توري‌ به لاتین , شبكه‌ ارتباط‌ي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ شبكه‌. خارجی
دانلود فایل ها