ترجمه Nimbus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوهام‌ , در فارسی : ابر باراني‌.

Nimbus به چه معناست و Nimbus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nimbus

هاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هاله‌, ترجمه هاله‌, کلمات شبیه هاله‌ , اوهام‌ به لاتین , ابر باراني‌. به لاتین
دانلود فایل ها