خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36496 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36496','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36496 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nipple به فارسی

ترجمه Nipple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ پستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوك‌ غده‌ , در فارسی : پستانك‌ مخصوص‌ شيربچه‌ , به فارسی : ازنوك‌

Nipple به چه معناست و Nipple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nipple

نوك‌ پستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ پستان‌, ترجمه نوك‌ پستان‌, کلمات شبیه نوك‌ پستان‌ , نوك‌ غده‌ به لاتین , پستانك‌ مخصوص‌ شيربچه‌ به لاتین , ازنوك‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: