ترجمه Nipple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ پستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوك‌ غده‌ , در فارسی : پستانك‌ مخصوص‌ شيربچه‌ , به فارسی : ازنوك‌

Nipple به چه معناست و Nipple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nipple

نوك‌ پستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ پستان‌, ترجمه نوك‌ پستان‌, کلمات شبیه نوك‌ پستان‌ , نوك‌ غده‌ به لاتین , پستانك‌ مخصوص‌ شيربچه‌ به لاتین , ازنوك‌ خارجی
دانلود فایل ها