ترجمه Numerical Analysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اناليز عددي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عددكاو.

Numerical Analysis به چه معناست و Numerical Analysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numerical Analysis

اناليز عددي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اناليز عددي‌, ترجمه اناليز عددي‌, کلمات شبیه اناليز عددي‌ , عددكاو. به لاتین
دانلود فایل ها