خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36931 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36931','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36931 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Numerical Analysis به فارسی

ترجمه Numerical Analysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اناليز عددي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عددكاو.

Numerical Analysis به چه معناست و Numerical Analysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numerical Analysis

اناليز عددي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اناليز عددي‌, ترجمه اناليز عددي‌, کلمات شبیه اناليز عددي‌ , عددكاو. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: