ترجمه Numerical Control در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنترل‌ عددي‌. می باشد

Numerical Control به چه معناست و Numerical Control یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numerical Control

كنترل‌ عددي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كنترل‌ عددي‌., ترجمه كنترل‌ عددي‌., کلمات شبیه كنترل‌ عددي‌.
دانلود فایل ها