ترجمه Octagon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هشت‌ وجهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هشت‌ گونه‌ , در فارسی : چيز هشت‌ گوشه‌.

Octagon به چه معناست و Octagon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Octagon

هشت‌ وجهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هشت‌ وجهي‌, ترجمه هشت‌ وجهي‌, کلمات شبیه هشت‌ وجهي‌ , هشت‌ گونه‌ به لاتین , چيز هشت‌ گوشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها