ترجمه Onomatopoeia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسميه‌ صوفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسميه‌ تقليدي‌ , در فارسی : صداواژه‌.

Onomatopoeia به چه معناست و Onomatopoeia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Onomatopoeia

تسميه‌ صوفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تسميه‌ صوفي‌, ترجمه تسميه‌ صوفي‌, کلمات شبیه تسميه‌ صوفي‌ , تسميه‌ تقليدي‌ به لاتین , صداواژه‌. به لاتین
دانلود فایل ها