ترجمه Opt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگزيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتخاب‌ كردن‌.

Opt به چه معناست و Opt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Opt

برگزيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگزيدن‌, ترجمه برگزيدن‌, کلمات شبیه برگزيدن‌ , انتخاب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها